+38/050/370-3627
+38/093/220-0872
+38/044/257-2444
Програмування
Програмне забезпечення Intel Rogue Wave IMSL Fortran Numerical Library – це високопродуктивна бібліотека математичних алгоритмів для чисельних розрахунків та інструментів статистичного аналізу
Програмне забезпечення Intel Media Software Development Kit (Intel Media SDK) є комплексом інструментів для розробників мультимедійних програм, включаючи системи редагування та обробки відео, конвертації медіаданих, потокового мовлення та відтворення, організації відеоконференцій
Програмне забезпечення Intel Integrated Performance Primitives – високооптимізовані бібліотеки функцій для мультимедійних програм та обробки даних
Програмне забезпечення Intel MPI Library є комутаційно-незалежною MPI-бібліотекою з високим ступенем масштабованості та малим часом затримки
Програмне забезпечення Intel Threading Building Blocks – просте рішення для створення масштабованих багатопотокових додатків на основі шаблонної С++ бібліотеки часу виконання
Програмне забезпечення Intel Math Kernel Library є високопродуктивною бібліотекою оптимізованих та розпаралелених математичних процедур для наукових, інженерних та фінансових розрахунків, що потребують максимальної швидкодії
Програмне забезпечення Intel VTune Amplifier XE є головним профільником продуктивності та потоків, що дозволяє належним чином налаштовувати продуктивність додатків C, C++, C#, Fortran, ASM та Java для середовищ Windows та Linux (збір та аналіз), а також Mac OS X (аналіз)
Програмне забезпечення Intel Inspector XE є простим інструментом перевірки помилок пам'яті та багатопоточності для програм з послідовним та паралельним кодом на базі Windows та Linux
Програмне забезпечення Intel C++ Compiler for Android – це компілятор для створення C та C++ програм на базі IA-32-архітектури мобільної операційної системи Android
Програмне забезпечення Intel C++ Compiler Professional Edition для QNX Neutrino RTOS містить компілятор Intel C++ Compiler та бібліотеку Intel Integrated Performance Primitives Library
Програмне забезпечення Intel Data Analytics Acceleration Library дозволяє збільшувати масштаб додатків для роботи з великими даними за рахунок нової бібліотеки для збільшення продуктивності аналізу даних
Програмне забезпечення Intel Media Server Studio 2016 – це набір інструментів для розробки, налагодження та оцінки медіа-додатків та рішень корпоративного рівня на базі серверних процесорів Intel
Програмне забезпечення Intel System Studio 2016 – це ефективний засіб для розробки інтелектуального коду на основі поглибленого аналізу системи
Програмне забезпечення Intel Parallel Studio XE 2016 Cluster Edition для C++ and Fortran спрощує спростити дизайн, створення, налагодження та налаштування програм для Windows і Linux, що використовують перевагу масштабованої MPI, багатопоточності та векторної паралельної обробки для підвищення продуктивності
Програмне забезпечення Intel Parallel Studio XE 2016 Composer Edition for C++ and Fortran спрощує створення програм для Windows, Linux і Mac OS X, що використовують перевагу масштабованої паралельної обробки для підвищення продуктивності
Програмне забезпечення Intel Parallel Studio XE 2016 Professional Edition for C++ and Fortran спрощує спростити дизайн, створення, налагодження та налаштування програм для Windows і Linux, що використовують переваги масштабованої паралельної обробки з метою підвищення продуктивності
Популярні виробники